Yapı Yol Sen İstanbul Şube Vandaydı

Yapı Yol-Sen İstanbul Şube / 23.01.2012

VAN DEPREMİ VE KESK

KESK Yürütme Kurulu tarafından alınan Karar gereğince, 24 Ekim 2011 Pazartesi günü KESK Genel Başkanı Lami Özgen Başkanlığında oluşturulan KESK Deprem Heyeti Ankara’dan hava yoluyla Muş’a, oradan kara yoluyla önce Erciş’e, ardından Van İl Merkezine intikal etmiştir.

KESK Deprem Heyetinde KESK Genel Başkanı Lami Özgen, BES Genel Başkanı Osman Biçer, BTS Genel Başkanı Yavuz Demirkol, Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Metin Vuranok ve Eğitim Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik yer almıştır.

24 Ekim 2011 Pazartesi günü saat 17.00 sularında Erciş’e ulaşan Heyetimiz ilk olarak Zilan Parkında bulunan SES ve TTB’li Sağlık Emekçileriyle görüşerek durum hakkında genel bilgi almış, ardından, Erciş Kaymakamı ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşmeye, Heyetimizle birlikte SES ve TTB’li Sağlık Emekçileri katılmıştır.

Erciş Kaymakamına yaşanan deprem sonrasında "geçmiş olsun" diyen ve başsağlığı dileyen Heyetimiz ardından tespit edilen eksiklikleri Kaymakama aktararak gerekli önlemlerin alınmasını istemiştir. Kaymakam Heyetimizin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek genel durum hakkında bilgi vermiştir.

Heyetimiz öncelikle, çadır, battaniye ve su eksiğinin en kısa sürede giderilmesini talep etmiş, bu konuda KESK’in ülke çapında bir kampanya yürütmekte olduğunu bildirmiş, Sağlık ve Arama Kurtarma Ekiplerine ilişkin eksikliklerin giderilmesini talep etmiş, bu konuda SES ve TTB’li arkadaşlarımızın ellerinden geleni yapacaklarını Kaymakama bildirmiştir. Gıda ve ilaç eksikliklerini Kaymakama ileten Heyetimiz, Hijyen konusunda gerekli önlemlerin alınmaması halinde salgın hastalık riskinin doğacağını da iletmiştir.

Erciş Kaymakamı Heyetimizin tespitlerine genel olarak katıldığını ifade ederek mümkün olan en kısa sürede bu eksikliklerin giderilmesi için gereken işlemleri yapacağını ifade etmiş, koordinasyon ve organize olmada sıkıntı yaşadıklarını, arama ve kurtarma ekip eksikliğinden enkazlara sınırlı müdahalenin olduğu yeterli sayıda çadırın olmadığını çaresizlik içinde ifade ederek,  bu sırada ölü ve yaralı yurttaşlarımıza ilişkin bilgileri de Heyetimizle paylaşmıştır.

 

Erciş Milli Eğitim Müdürü ile görüşen Heyetimiz, 25 Ekim 2011 Salı günü saat 16.30 sularında toplam 52 eğitim emekçisinin yaşamını kaybettiğini öğrenmiş, kendisinden haber alınamayan 35 civarında eğitim emekçisinin bulunduğunu ve halen enkaz altında bulunanlar arasında eğitim emekçilerinin de olabileceğini öğrenmiştir.

Van ve Erciş’te yaşanan deprem felaketi sonrasında yaklaşık olarak 68 eğitim emekçisinin, 6 sağlık emekçisinin, 2 tapu kadastro emekçisinin yaşamını kaybettiği heyetimizce tespit edilmiş, konuya ilişkin bilgiler KESK’e bağlı ilgili Sendika Genel Merkezleriyle paylaşılmış, enkaz kaldırma çalışmaları süresince yaşamını kaybeden kamu emekçilerinin ve yurttaşlarımızın sayısının maalesef artabileceği kanaatine varılmıştır.

Erciş’ten hareket ederek, Çelebibağı Beldesine ulaşan Heyetimiz burada öncelikle orada bulunan Belediye Başkanını ziyaret ederek Geçmiş Olsun ve Başsağlığı dileklerini kendileriyle paylaşmış ve kendilerinden genel duruma ilişkin bilgi rica etmiştir.

Belediye Başkanı, öncelikle çadır ve battaniye eksikliklerinin ciddi bir zaafiyete yol açtığını Heyetimize bildirmiş, Çelebibağı Beldesi ile Erciş Belediyesi arasında yaşanan koordinasyon sıkıntılarına dikkat çekmiştir.

Toplantı sırasında Belediyeye gelen Milletvekilleri Özdal Üçer, Aysel Tuğluk ve Halil Aksoy da toplantıya dahil olmuş ve yaşanan Deprem sonrasında BDP olarak üzerlerine düşen her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını, BDP’li Belediyelerin halen deprem bölgesine yönelik ciddi bir dayanışma içerisinde olduklarını bildirmişlerdir.

Toplantıda Koordinasyon sıkıntılarının giderilmesi konusunda oluşturulan Kriz Merkezine katkı sunmak üzere bir Koordinasyon Kurulu oluşturulması üzerinde hemfikirlilik sağlanmıştır.

24 Ekim 2011 Pazartesi gecesi geç saatlerde Van’a ulaşan Heyetimiz saat 23.00 sularında Van Belediye Başkanı ile Van Belediyesi Kriz Masasının oluşturulduğu Belediye Garajında görüşmüştür.

Belediye Başkanına geçmiş olsun diyen ve başsağlığı dileklerini ileten Heyetimiz kendilerinden genel bir bilgi almış, Heyetin izlenimlerini aktarmış ve KESK Van Şubeler Platformunun Belediye Başkanlığı ile işbirliği içerisinde depremzede yurttaşlarımıza yönelik olarak her türlü çalışmanın içerisinde aktif bir biçimde yer almak istediklerini bildirmiştir. Bunun üzerine Van Belediye Başkanı her türlü katkıya ve katılıma ihtiyaçlarının olduğu bir dönemde önerilen bu yardım talebini büyük saygı ve hoşgörüyle kabul ettiklerini ifade etmişlerdir.

KESK  Deprem Heyeti  gerek Van ve gerekse Erciş merkezinde birer Çadır kurarak, KESK Van Şubeler Platformu içerisinden belirlenen bir Koordinasyon Kurulu aracılığıyla halka yönelik olarak KESK Şubeler Platformları aracılığıyla, çeşitli illerden gönderilen yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda üzerine düşeni yapmış, köylere ilk yardımı ulaştıran KESK olmuştur.   SES ve TTB üyesi Sağlık Emekçileri aracılığıyla da halkın sağlık ihtiyaçlarını giderme konusunda önemli adımlar atılmasını sağlamıştır.

24, 25 ve 26 Ekim 2011 tarihlerinde Van ve İlçeleri ile Köylerinde yaşanan depremin boyutunu tespit etmek üzere çeşitli çalışmalar yürüten Heyetimiz, bir taraftan tespitlerini yetkililerle paylaşarak deprem yaralarının daha kısa sürede sarılması için çaba sarf ederken, diğer taraftan KESK Van Şubeler Platformu aracılığıyla hem KESK üyelerine ve hem de halka yönelik çeşitli çalışmaların yapılmasına katkı sunmuştur.

Barınma sorunları bile çözülmeyen depremzede yurttaşlarımızın bu durumunun en az 2-3 ay daha süreceği gözetilerek hem yardım malzemelerini ulaştıran kişi ve kuruluşların yönlendirilmesine, hem de yardım malzemesi akışının sağlıklı bir biçimde süreklileştirilmesine ihtiyaç olduğu açıktır.

Özellikle çadır ve battaniye ihtiyaçlarının zamanında deprem bölgesine ulaşmaması ciddi izdihamlara yol açmış, Valilik tarafından oluşturulan Çadır Kentlerin sembolik düzeyde olması ve sadece medya organları aracılığıyla adeta bir propaganda malzemesi haline getirilmesi çok ciddi bir sorundur.

Evi yıkılan ya da oturulamaz durumda olan tüm yurttaşlarımızın ihtiyaç duyduğu çadırların acilen dağıtılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde yaşanan depremden daha üzücü sonuçlara yol açılması kaçınılmazdır.

Van’daki yurttaşlarımızın deprem sonrası yaşadığı sorunlar ortadan kalkmamıştır. Bugün bile Van, Van merkez köyleri ve Erciş ilçesinde barınma, sağlık sorunları çözülememiştir. Farklı manüplasyonlarla kamuoyunu yanlış bilgilendirmenin etik olmadığını belirtmek gerekmektedir. Hükümetin ilk başta uluslar arası yardımları ret etmesi ilk günlerde yaşanan arama, kurtarma ve barınma sorunlarını arttırmıştır. İlk günden itibaren ülkenin her merkezindeki üyelerimiz ve şubelerimiz hükümetin ve yerel yetkililerin tüm engelleme çabalarına rağmen yoğun bir dayanışma ilişkisi geliştirmiş kendi olanak ve çabaları ile topladığımız ayni yardımlara kriz merkezlerimiz aracılığıyla Van halkına ulaştırılmıştır. Bu dayanışma ilişkimiz ve ayni yardımlarımız bundan sonra da aralıksız bir şekilde ihtiyacı olan halkımıza iletilecektir.

KESK Genel Merkezinin yaptığı planlama doğrultusunda İstanbul Şubeler Platformu olarak Van halkı ile dayanışma ve yardımlaşma için 16 ve 20 Kasım tarihleri arasında Van daydık. Yapı Yol Sendikası olarak bizde Van halkı ile yardımlaşma ve dayanışma için bölgeye gittik. Vanda gerek sendikamız Van Şube Yöneticileri gerekse de KESK bileşenleri ile görüşmeler yaptık. Yerel halk ve belediye yetkililerinden bilgi aldık. KESK Genel Merkezi ve Van KESK Şubeler Platformunu görevlendirdiği alanlarda çalışmalar yaptık.