Yapı-Yol Sen İstanbul Şubesi işyeri gezilerine devam ediyor.

Yapı Yol-Sen İstanbul Şube / 15.12.2012

Yapı-Yol Sen İstanbul Şubesi, iş kollarından olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatlarında iş yeri örgütlenme gezilerine geçtiğimiz iki ay boyunca devam etti. Beylikdüzü, Başakşehir, Şişli, Maltepe, Kartal Tapu Müdürlükleri ziyaret edilerek yaklaşık 20 personelin sendikamıza üyeliği gerçekleştirilmiştir.

Ziyaret edilen Tapu Müdürlüklerinde çalışanlarla yapılan toplantılarda ve birebir görüşmelerde, iş yerinde yaşanan sorunlar değerlendirilerek buna ilişkin çözüm önerileri tartışıldı.

Tapu Müdürlüklerinden hizmet almaya gelen vatandaşlardan veya amirlerden kaynaklabilecek psikolojik ve fizyolojik şiddet, meydana gelebilecek soruşturma olayları ve geçici görevlendirmelerin yapılma biçimi ile cezai yaptırım haline gelişi hakkında sorular içeren bir anket çalışması, iş yeri gezilerinde gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Anket sonuçları değerlendirildiğinde kamuoyu ve çalışanlarla paylaşılacak, buna ilişkin yapılabilecekler değerlendirilecektir.