Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Basın Açıklaması

Yapı Yol-Sen İstanbul Şube / 18.10.2012

Köprü ve Otoyolların Özelleştirilmesine karşı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde, şubemizin örgütlü olduğu Karayoları’nın birçok işyerinden 100’ü aşkın üyemizle basın açıklaması düzenlendi.  

Basın açıklamasının tam metni aşağıdadır.

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli basın emekçileri, sevgili halkımız

Gündeme getirildiği ilk andan itibaren sendika olarak karşısında durduğumuz Köprü   ve Otoyolların özelleştirilmesi süreci sona doğru yaklaşmaktadır. Belirlenen son teklif verme  süresi olan 31/10/2012 tarihi itibariyle, AKP hükümeti özelleştirme için büyük bir adım daha atmış olacaktır.

Yerli ve yabancı sermayeye her anlamda hizmette kusur etmeyen AKP hükümeti, buna karşın ülkenin yoksul emekçi halkının haklarını birer birer elinden alma konusunda istikrarlı davranmaktadır. Bu istikrarını özelleştirme konusunda da sürdüren AKP, 1986 yılından bu yana yapılan özelleştirmelerin yüzde seksenini tek başına iktidar olduğu 2002–2012 döneminde gerçekleştirerek bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Karayolları özelleştirme planıyla, zincire en az daha öncekiler gibi büyük bir halka eklemekte kararlı görünüyor.

Geçmiş yıllardaki söylemlere bakılırsa, özelleştirme uygulamaları, devletin elindeki

Kurumların sürekli zarar etmesi durumunda, alternatif olarak sunulmaktaydı. Ancak geldiğimiz noktada devlete herhangi bir külfeti olmayan ve hatta sürekli gelir getiren Karayolları gibi bir kurumun özelleştirme kapsamına alınması mantık sınırlarını zorlamaktadır.

Şimdi özelleştirilecek olan bu kurumun durumuna bazı rakamlar vererek göz atalım:

Karayollarından yapılan resmi açıklamaya göre bu yılın 8 aylık bölümünde köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı 239 milyon 453 bin 989 olurken, bu araçlardan elde edilen gelir 536 milyon lirayı geçmiştir. Bu gelirlerin 138 milyon 682 bin 249 lirası Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden elde edilirken, 397 milyon 390 bin 789 lirası ise otoyollardan sağlanmıştır. Köprü ve otoyollar bugüne kadar halktan toplanan vergilerle yapılan yatırımlar sonucunda çok ciddi bir gelir kapısı haline gelmiştir.  

Köprü ve otoyolların özelleştirme ihalesine girmeye şu an için yeterlilik kazanan 5 sermaye grubu talip olmaktadır. Köprü ve Otoyollar hangi grubun elinde kalır bilinmez ama halkı kötü sürprizlerin beklediği aşikar.

Hükümetin bu özelleştirmeden beklediği tahmini gelir ise 6 milyar dolar civarındadır. Buna karşılık özelleştirilmesi gündemde olan köprü ve otoyollardan sadece son 10 yılda 4,5 milyar dolar gelir elde edilmiştir.

Köprü ve otoyollardan son 10 yılda geçen araç sayısı % 76 artış gösterirken gelir artışı ise% 250 civarında gerçekleşmiştir.

Elde edilen gelir sürekli ve düzenli bir biçimde artış gösterirken hükümetin köprü ve otoyolları hangi mantıkla satmaya çalıştığını anlamak mümkün değildir.

Aslında sebebi tahmin edilmez değildir. Bütün özelleştirmelerde olduğu gibi yine amaç kar eden işletmelerin yandaşlara peşkeş çekilmesidir.

Konuyla ilgili kamuoyunun gözünden kaçırmak istenen detaylara dikkat çekmek istiyoruz. Şu soruların cevapları çok önemlidir:

  1. Özelleştirilmesi düşünülen köprü ve otoyollarda yeni uygulamaya konan HGS gelirlerini kim alacaktır? Karayollarının kontrolü kimlerin elinde olacaktır?
  2. Özelleştirmesi düşünülen sadece köprü ve otoyolları değildir.  Köprü ve otoyollar ve bunlar üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklar, ihaleyi kazanacak olan şirketlere peşkeş çekilecektir. Otoyol üzerinde var olan ve hizmet tesislerinin tahmini rayiç değeri nedir?
  3. Özelleştirme sonrası ihaleyi alan kuruluşa herhangi bir gelir garantisi verilmiş midir?

Konunun biz Karayolları çalışanlarını ilgilendiren başka bir yönü daha var.

Karayolları Genel Müdürlüğü özelleştirme öncesinde gişe memurlarını gözden çıkarmıştır. Yıllardır bu yolları yapan ve denetleyen ulaşımın sağlıklı bir şekilde sağlanması için kendi canı pahasına gecesini gündüzüne katarak çalışan, işçisi memuru bütün karayolu çalışanları, hükümet tarafından gözden çıkarılmıştır.

Sendikamızın örgütlü olduğu Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 1052 memur 729 civarında işçi personel bulunmaktadır. Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesi sonucunda yılardır bu kuruma hizmet eden personelin akıbetinin ne olacağı meçhuldür. Tüm işçi ve memur personel ve onların aileleri her gün gelecekleri ve işleri ile ilgili tedirginlik yaşamaktadırlar.

Karayolları Genel Müdürlüğü özelleştirme öncesinde 224 adet gişe memurunun kadrosunu memur kadrosu olarak değiştirmiştir. Bunlardan 95 gişe memurunun tayini çıkarmak için işlemlere başlamıştır.

Değerli basın emekçileri, sevgili halkımız!

AKP hükümeti emperyalist güçlerle birlikte bizi bir savaşın içine çekmeye çalışmaktadır. AKP hükümeti savaşın maliyetini ise zamlarla, özelleştirmelerle halkımıza fatura etmektedir. Yapı Yol Sen sendikası olarak ifade etmek isteriz ki biz bölgemizde çıkarılmaya çalışılan emperyalist savaşa karşı mücadele edeceğiz. Savaşın ortaya çıkaracağı insani ve ekonomik tahribatın sorumlusu şu an iktidarda olan hükümettir.

Değerli Basın Emekçileri,

Halkımızın sırtından kazanç elde etmeyi alışkanlık haline getiren AKP Hükümetinin köprü ve otoyolların özelleştirilmesi uygulamasına hep birlikte karşı çıkalım. Talebimiz bizden toplanan vergilerle yapılan köprülerin ücretsiz olmasıdır. Herkesi bu mücadelede yer almaya ve sendikamıza destek olmaya çağırıyoruz.

Sendikamız Yapı Yol Sen Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesi gündeme geldiği tarihten itibaren Köprü ve Otoyolların özelleştirilmesine karşı çıkmış olup birçok eylem ve etkinlik yapmıştır.

Bundan sonra da eylemlerine ve etkinliklerine devam edecektir.

YAPI YOL SEN SENDİKASI OLARAK DİYORUZ Kİ!

DAHA GÜVENLİ BİR ULAŞIM İÇİN,

İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN HAKLARI İÇİN,

BİZİM VERGİLERİMİZLE İNŞA EDİLEN KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN YANDAŞLARA PEŞKEŞ ÇEKİLMEMESİ İÇİN,

KÖPRÜ VE OTOYOLLARI KULLANAN HALKIMIZIN ÖZELLEŞTİRME SONRASINDA ÖDEYECEĞİ HER FAZLA KURUŞ İÇİN,

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN BİRKAÇ YANDAŞ PATRONA DEĞİL, HALKIMIZ YARARINA KULLANILMASINI DOĞRU BULDUĞUMUZ İÇİN,

DAHA UCUZ MAL VE İNSAN TRANSFERİ İÇİN,

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR HALKINDIR, SATILAMAZ.

TALEPLERİMİZ

ÇALIŞANLARA İNSANCA YAŞANACAK BİR ÜCRET VERİLSİN. ÇALIŞMA KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLSİN.

ÖZELLEŞTİRMELER DURDURULSUN.

KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLSUN.

GÜVENLİ UCUZ VE YAYGIN BİR ULAŞIM AĞI KURULSUN.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ.

Yapı-Yol Sen İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Basın Açıklaması Galeri

Yapı Yol-Sen İstanbul Şube / 18.10.2012