Limter İş - DİSK

Liman Tersane Gemi Yapım Ve Onarım İşçileri Sendikası

Yönetim Kurulu Üyeleri

Cem DİNÇ  Genel Başkan

Kamber SAYGILI   Genel Sekreter           

Hakkı DEMİRALP  Genel Başkan Vekili 

Hakan ERDOÐAN  Yönetim Kurulu Üyesi

Levent AKHAN      Yönetim Kurulu Üyesi  

                                         

Denetim Kurulu Üyeleri                                 

Orhan TAŞDEMİR

Mahmut BOYOÐLU

Durmuş ÖZAKYILDIZ                                          

 

Disiplin Kurulu Üyeleri

Merdan YİTUK

Alparslan ÇELİK 

Hamit KARA