Oleyis - DİSK

Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası

Yönetim Kurulu Üyeleri

Seyfettin BAŞ          Genel Başkan

Hüseyin GÜLER         Genel Başkan Yardımcısı 

Mehmet Emin ÜNAL   Genel Sekreter   

R. Murat TURESİNLER   Genel Mali Sekreter       

Ergin ERDOÐAN        Genel Örgütlenme Sekreteri 

Sezayi AKBAL          Genel TİS ve Hukuk Sekreteri

Mustafa ARSLAN      Genel Eğitim Sekreteri               

Erkan ŞENER           Genel AR-GE Sekreteri

Murat YALNIZLAR    Sosyal İlişkiler ve Kadın İşçiler Genel Sekreteri         

 

Denetim Kurulu Üyeleri                                 

Hasan KAYA

Yaşar ÖN

Erkan AVCI                                     

                                                           

Disiplin Kurulu Üyeleri

Tekin ALÇIN

Tamer KAYA

İsmail SARIKAYA

Erhan KAHRAMAN

M. Yıldırım GÜLEÇ