Sine Sen - DİSK

Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası

SENDİKAMIZIN KURULUŞU

05-KASIM-1977 de düzenlenen  ‘SANSÜRE HAYIR’ Ankara yürüyüşü ile başlayan ve sonrasında yaşamın diretmesine karşı kurulu bulunan derneklerin yasal boyutlarda yaptırım gücünün bulunmaması ve gerçek mücadele gücünün SENDİKAL ÖRGÜTLÜLÜKLE elde edileceğine olan inançla kurulan sendikamız SİNE –SEN (Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası) 05 OCAK 1978 tarihinde aşağıda isimleri yazılı olan arkadaşlar tarafından kurularak yaşamdaki yerini aldı.

1 – Mevlüt EKİNCİ       (Set amiri)

2 – Semra ÖZDAMAR (Oyuncu)

3 – Aydın SAYMAN      (Reji Ast.)

4 – Zafer PAR              (Reji Ast.)

5 – Fahrettin CÜREKLİBATUR  (Oyuncu- Cüneyt ARKIN)

6 – Seyfettin YILMAZ        (Set Teknisyeni – Vefat etti)

7 – Halil DEDEOÐLU      (Set Teknisyeni)

8 – Necdet BUVAN          (Set Amiri - Vefat etti)

9 – Cumali CİNGÜ          (Set Amiri )

10- Ekrem ÜLGEY           (Set Teknisyeni)
11- İhsan BAYRAKTAR   (Yardımcı Oyuncu – Vefat etti)

 Bu var oluşta birçok ustanın da büyük katkıları oldu. Kurucular ilk genel kurula kadar sendikamızın yönetimini oluşturdular.