EĞİTİM SEN - Bolu

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Bolu ŞUBESİ

Posta ...

egitimsenbolu@egitimsen.org.tr

Web ...

-

Adres ...

Büyük Cami Mah. Parti Sok. 8 nolu BOLU

Tanıtım ...

ŞUBE BAŞKANI     : METİN DEMİRAL
ŞUBE SEKRETERİ   : ÖZGÜR İSMET ÖLMEZ
MALİ SEKRETER    : DURSUN YENİN
ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : MERYEM ARSLAN
EÐİTİM SEKRETERİ : DOÐAN YILDIZ
HUKUK SEKRETERİ  : ERKAN KORKMAZ
KADIN SEKRETERİ  : GÜNEŞ ÖZDEMİR