EĞİTİM SEN - Burdur

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Burdur ŞUBESİ

Posta ...

burdur@egitimsen.org.tr

Web ...

www.egitimsenburdur.org

Tanıtım ...

YÖNETİM KURULU :

Şube Başkanı : Hasan ÇETİNER

Şube Sekreteri : Atila KABAKÇI

Mali Sekreter : Müjgan AKŞİT

Örgütlenme Sekreteri : Engür AYTER

Eğitim Sekreteri : Ahmet TOPALOÐLU

Hukuk Sekreteri : Ahmet BIÇAKÇI

Kadın Sekreteri : Dudu TÜRÜDÜ