EĞİTİM SEN - Gaziantep

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Gaziantep ŞUBESİ

Posta ...

egitimsengaziantep@egitimsen.org.tr

Web ...

-

Tanıtım ...

ŞUBE BAŞKANI     : ALİ ERSÖNMEZ
ŞUBE SEKRETERİ   : YUSUF ÇÖPLÜ
MALİ SEKRETER    : BURHAN ÇİÇEK
ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : HASAN MANTO
EÐİTİM SEKRETERİ : ÖMER PARLAKÇI
HUKUK SEKRETERİ  : MÜKREMİN OKTAY
KADIN SEKRETERİ  : ELİF BEZGİN