EĞİTİM SEN - Şanlıurfa

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Şanlıurfa ŞUBESİ

Posta ...

urfa@egitimsen.org.tr

Web ...

www.urfaegitimsen.com

Adres ...

Atatürk Bulvarı Gökdelen Ap. No:24/5

Tanıtım ...

YÖNETİM KURULU : Şube Başkanı : Sıtkı DEHŞET Şube Sekreteri : Halit ŞAHİN Mali Sekreter : Ahmet ORUÇ Ouml;rgütlenme Sekreteri : Yasin ÖZTÜRKOÐLU Eğitim Sekreteri : Veysi ÖZBİNGÖL

Hukuk Sekreteri : -

Kadın Sekreteri : Remziye ŞAHİN