EĞİTİM SEN - Tunceli

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Tunceli ŞUBESİ

Posta ...

egitimsentunceli@egitimsen.org.tr

Web ...

-

Adres ...

Moğoltay Mah. Eski Bel. Hizmet Binası Kat:2 TUNCELİ

Tanıtım ...

ŞUBE BAŞKANI     : ERKAN ESLEK
ŞUBE SEKRETERİ   : YUSUF DEMİR
MALİ SEKRETER    : MEHMET ALİ ASLAN
ÖRGÜTLENME SEKRETERİ : HASAN TAŞKIN
EÐİTİM SEKRETERİ : SÜLEYMAN GÜLER
HUKUK SEKRETERİ  : VEYSEL YILDIZ
KADIN SEKRETERİ  : MURAT DOÐAN